Profesionālās ievirzes sporta programmas

Basketbols (Izglītības programmas kods 30V 813001)

Futbols (Izglītības programmas kods 30V 813001)

Galda teniss (Izglītības programmas kods 30V 813001)

Vieglatlētika (Izglītības programmas kods 30V 813001)

Volejbols (Izglītības programmas kods 30V 813001)

Basketbols (Izglītības programmas kods 20V 813001)

Futbols (Izglītības programmas kods 20V 813001)

Galda teniss (Izglītības programmas kods 20V 813001)

Vieglatlētika (Izglītības programmas kods 20V 813001)

Volejbols (Izglītības programmas kods 20V 813001)