Mūsu kontakti:

Bankas rekvizīti norēķiniem: AS SEB banka

Saņēmēja nosaukums:


Preiļu novada Izglītības pārvalde

Saņēmēja reģistrācijas numurs: 40900025196

Bankas konts: LV90UNLA0055002871813

Bankas nosaukums: AS SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X