Kategorija:
  • Audzēkņi uz nodarbību ierodas laicīgi, bet ne ātrāk kā 10 minūtes pirms tās sākuma.
  • Uz nodarbību nedrīkst ierasties audzēkņi ar saaukstēšanās vai citām COVID 19 saslimšanas pazīmēm.
  • Pulcēšanās vietā un visas nodarbības laikā tiek ievērota 2m distances ieturēšana vienam no otra (tajā skaitā koplietošanas telpās – ģērbtuvēs, tualetēs u.c.).
  • Ģērbtuves tiek izmantotas atbilstoši trenera vai ēkas dežuranta norādījumiem.
  • Dušas ģērbtuvēs netiek izmantotas.
  • Personīgās lietas (apģērbs, somas, ūdens pudeles u.c.) treniņa norises vietās arī tiek novietotas, ievērojot 2m distanci.
  • Pirms un pēc nodarbības audzēkņi veic roku dezinfekciju.
  • Pēc tualetes apmeklējuma nomazgā vai nodezinficē rokas.
  • Koplietošanas inventāru un aprīkojumu izsniedz un saņem atpakaļ sporta treneris.
  • Pēc nodarbības audzēkņi neuzkavējoties dodas prom no nodarbības vietas.