Par fiziskajām aktivitātēm Preiļu novada infrastruktūrā pēc 12. maija

Ārkārtējās situācijas laikā no 12. maija ir atļautas individuālas fiziskās aktivitātes un organizēti sporta treniņi (nodarbības) individuālajos un komandu sporta veidos, pulcējoties telpu un ārtelpu sporta norišu vietās, bet ir stingri jāievēro „Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no 2020. gada 12. maija” noteikumi. Atbilstoši šiem nosacījumiem Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola ir pielāgojusi savas sporta infrastruktūras darbību.

Preiļu novada BJSS sporta zāle

Sporta zāle ir atvērta darba dienās no plkst. 8.00 līdz 21.00. Organizētie treniņi un fizisko aktivitāšu norise sporta skolas grupām notiek pēc saskaņota grafika.

Preiļu novada BJSS stadions .

Stadions atvērts  katru dienu no plkst. 7.00 līdz 21.00. Lai nepārklātos treniņgrupu plūsmas, organizēto treniņgrupu atbildīgajam trenerim pirms nodarbības jāreģistrējas apmeklētāju uzskaites žurnālā pie sporta skolas dežuranta (norādot dalībnieku skaitu un parakstoties par MK noteikumu ievērošanu ārkārtējās situācijas laikā).

Galda teniss

Galda tenisa treniņu dalībniekiem grafiks jāsaskaņo ar Preiļu novada sporta  pasākumu organizatoru Leonīdu Valdoni pa tālr. 29556446. Pirms nodarbības katram dalībniekam jāreģistrējas apmeklētāju uzskaites žurnālā.

Tenisa korti pilsētas pludmalē.

Preiļu pilsētas tenisa korti darbu atsāk no 15. maija. Kortu darba laiks: katru dienu no plkst. 10:00 līdz 21:00. Tenisa treniņu dalībniekiem grafiks jāsaskaņo ar Preiļu pludmales dežurantu  pa tālr. 28345752. Pirms nodarbības katram dalībniekam jāreģistrējas apmeklētāju uzskaites žurnālā.