Preiļu bērnu sporta skola dibināta 1963.gadā. 4.septembrī.

1967.gada 26.jūnijā pārdēvēta par Preiļu bērnu-jaunatnes sporta skolu.

No 1990.gada 30.martā Preiļu rajona BJFSK pārdēvēts par

Preiļu sporta klubu „Cerība”.

2000. gada pa visu rajonu ~ 1000 audzēkņu.

No 2006.gada pārdēvēta par Preiļu rajona BJSS