Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas SKOLĒNU PARLAMENTS 2023.-2024.m.g.
  1. Prezidente: Anastasija Leitāne
  2. Prezidenta vietnieki: Dominiks Kusiņš, Evelīna Leikuče
  3. Protokoliste: Selīna Brikule
  4. Vizuālo noformētāji: Ksenija Klimāne,  Rinalds Trokša
  5. Kultūras un sporta pasākumu organizatori: Baiba Čeirāne,     Atis Puzāks,      Mārtiņš Matisāns ,     Nellija Afanasjeva
5.1. Palīgi: Raivis Bogotais, Sofja Kirillova, Rihards Katlaps 5.2.Fotogrāfs: Dominiks Kusiņš 5.3. Afišas:  Markuss Soms 5.4 . Info mājas lapā: Anastasija Leitāne(vieglatlētika), Andrejs Vaivods(futbols),Kristians Kivlenieks(galda teniss), Evelīna Leikuča (volejbols)