Kategorija:

Turpinoties lieliskai tradīcijai pulcināt garo distanču skrējējus un soļotājus Preiļu pilsētas  ielās, šogad “Cīruļputenis 2023” nosvinēja 15 gadu jubileju! 15 aprīlī uz starta līnijas pretim novada domei stājās vairāk nekā 300 dalībnieki. Prieks, ka atsaucās tik liels dalībnieku skaits, kā arī vēl lielāks prieks, ka starp tiem varējām redzēt Latvijas labākos sportistus. Sporta soļotāju rindās jāatzīmē Modri un Modru Liepiņus, Normundu Ivzānu un starp skrējējiem Anatoliju Macuku. Uzdevums lasītājiem papētīt šos uzvārdus un zinu, ka jums būs ko brīnīties. Kuplāk pārstāvēta viesu organizācija bija no Alūksnes sporta skolas, bet tālākie atceļoja no Tukuma. Protams lielāko dalībnieku skaitu veidoja mājinieki. Lepojamies ar saviem soļotājiem, kuri spēja aizsoļot tālāk par finišu, tas ir uz pjedestālu. 1 km. distancē – L.Jukša(1.v.), V.Multiņa (2.v.), 2km distancē- D.Danilovs (1.v.), A.Kovaļs (2.v.), J. Bivmanis (3.v.) 3km. distancē- A.Tumāne (2.v.), B.Multiņš (3.v.).

Ja soļotāji savu distanci mēroja pa Raiņa bulvāri un tā bija precīzi nomērīta līdz centimetram kā rakstīts starta protokolā, tad skrējēji devās aplī pa vairākām ielām un apļa garums bija gandrīz 2000m. Lai dalībnieki neapmaldītos, uzdevumu augstumos bija Pašvaldības policijas darbinieki un sporta skolas nestartējošie audzēkņi.

Gandarījums, ka mūsu audzēkņi bija ne tikai viesmīlīgi saimnieki, bet arī rezultatīvi skrējēji.  Viena apļa skrējienā pie godalgām nokļuva E.Buķe (1.v.),A.Podnieks (1.v.), T.Ivanova (3.v.), U.Vilcāns (3.v.), trijos apļos savā vecuma grupā bija pārliecinoši N.Krupina (1.v.) un A. Žugris (2.v.).

Turpinot par viesmīlību jāatzīmē, ka šajās sacensībās aizsākās jauna tradīcija. Bijušie sporta soļotāji šajā jubilejas gadā iesaistījās kā sponsori un atzīmējot labākos rezultātu ieguvējus 1.-3.vietā 5km un 10km distancē sumināja Top 5  vīriešus un sievietes. Kausiņš tika K.Silickai ( Ludzas NSS), L.Jukšai (Preiļu NBJSS), A.Jermolajevai (Līvānu NBJSS), M.Bojārei (Ludzas NSS) un M.Liepiņai. Vīru grupā tika sumināti M.Krišāns (Ludzas NSS), D.Danilovs (Preiļu NBJSS), A.Jermolajevs (Līvānu BJSS), D.Andrejevs (Ludzas NSS) un R.Lērme.

4 apļu skriešanā Top 6 vīriešu grupā kā pirmie četri bija pārstāvji no Jēkabpils- A.Macuks (27,38min), J.Jerofejevs (28,24min), R.Žilinskis (28,43min), R.Vasiļjevs (28,57min) pēc tam preilietis A.Onužāns (28,59min) un maratona kluba pārstāvis J.Ābols (30,14min).

Sieviešu grupā Top 6 varēja iekļūt noskrienot 3 apļus. Konkurence bija ļoti sīva. Rezultāti runā paši par sevi. Sveicam A.Šuminsku (24,49min), Natāliju Krupinu (24,50min), E.Ž. Švirksi (25,58min), J.Vēveri (26,03min), J.Penci (26,28min) un I.Macuku (27,19min).

Laika apstākļi lutināja un stimulēja uz personīgiem rekordiem ik vienu. Bet tie nebija vienīgie. Liels paldies a/s Preiļu siers vadītājam Jāzepam Šņepstam par neizsīkstošo dāsnumu gardo sieriņu izskatā, Zemassardzes 35. kājinieku  bataljona brigādei par iedrošināšanu parādot tehniku un pacienājot visus pasākuma dalībniekus ar tēju,  Preiļu novada KC darbiniecēm par visjaunāko dalībnieku un viņu vecāku izklaidēšanu un iepriecināšanu jautrās stafetēs, kā arī Jānim Zieds-Ziediņam par muzikālo pavadījumu. Visu par ko tika stāstīts un kas tika baudīts iemūžināja videostāstā Andris Mačāns https://www.youtube.com/watch?v=yy3Gzo8sIds un foto bildēs Viktors Agurjanovs https://ieej.lv/Fnwgl un https://ieej.lv/OuUPP

Pasākums tapa sadarbojoties Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolai ar biedrību “Latgales novada sporta padome” un Preiļu novada domi projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.