Jaunatne 2001.-2003.dz.g.

Pieaugušie 2000.dz.g.un vecāki

 18.03.2017.                                                                   Preiļu manēžā

10.30

60 m           jaunieši

60 m           vīrieši

60 m           jaunietes

60 m           sievietes

60 m fināli

60 m/b        jaunieši       (84,0- 8,25)

60 m/b        jaunietes     (76,2-8,00)

60 m/b        vīrieši           (1,00-9,14)

60 m/b        sievietes      (84,0-8,50)

11.45

1000 m       jaunieši, jaunietes

12.00

2000 m       vīrieši, sievietes

lodes gr.      jaunieši (4kg), vīrieši(6kg),

12.10

1000 m soļošana jaunietes, sievietes

12.20

1000 m soļošana jaunieši, vīrieši

12.30

lodes  gr.               jaunietes(3kg), sievietes(4kg)

tāllēkšana             jaunieši, vīrieši

augstlēkšana         jaunietes, sievietes

13.30

tāllēkšana             jaunietes, sievietes

augstlēkšana         jaunieši, vīrieši

14.10

3-soļlēkšana         visām grupām

14.45          apbalvošana