Sacensības notika 3 posmos: novembrī, janvārī un februārī.. Jaunie vieglatlēti no Preiļu. Vārkavas un Riebiņu novadiem startēja 2 grupās: 2004.-2005.g.dz. un 2006.-2007.g.dz .zēni un meitenes. Par sacensību organizēšanu katrā posmā bija atbildīgi novadi: par 1.posmu –Preiļu novads, par 2.posmu – Vārkavas novads un par 3.posmu- Riebiņu novads. Kopvērtējumā tika vērtēti 2  labākie rezultāti un uzvarētājus apbalvoja ar Preiļu novada BJSS kausiem un medaļām. Sacensību gaitā tika uzlaboti 7  un atkārtots viens sacensību rekords.

„C” grupā – 60m skrējienā- Valters Pūdžs (rezultāts 8,3 s)

Pildbumbas grūšanā – Elīna Aizpurviete (rezultāts 11m72 cm)

„D” grupā- 1000.skrējienā –Franciska Liniņa(rezultāts 4min.11,2 s)

1000 m soļošanā –Sofja Kirillova(rezultāts 5min.37,6 s)

60 m barjerskrējienā- Megija Rumaka(rezultāts 11,9 s)

Tāllēkšanā -Nikita Baikovs (rezultāts 4m32cm)

60m barjerskrējienā- Artūrs Valters (rezultāts 11,6 s)

Atkārtotais rekords-„D”grupā 60m skrējienā Milanai Beinarovičai (rezultāts 9,3 s)

Preiļu novada BJSS jauno vieglatlētu sacensību kopvērtējums

„D”grupā (2006.-2007.g.dz .)

60m skrējiens

                        zēni                                                                 meitenes

1.vieta-Valters Artūrs (Riebiņu vsk.)  1.vieta- Beinaroviča Milana (Vārkavas vsk.)

2.vieta-Baikovs Nikita(Riebiņu vsk.)    2.vieta- Leitāne Anastasija(Riebiņu vsk.)

3.vieta- Podskočijs Eduards(Preiļu 1.psk.)       3.vieta- Liniņa Franciska(Preiļu 1.psk.)

60m barjerskrējiens

1.vieta- Baikovs Nikita (Riebiņu vsk.)             1.vieta- Rumaka Megija(Preiļu 1.psk.)

2.vieta- Geduševs Aleksandrs(Galēnu psk..)    2.vieta- Surgunte Liliāna( Vārkavas vsk.)

3.vieta- Upenieks Aleks(Dravnieku psk.)         3.vieta- Rumaka Enija(Preiļu 1.psk.)

1000m skrējiens

1.vieta- Upenieks Aleks  (Dravnieku psk.)       1.vieta- Liniņa Franciska (Preiļu 1.psk.)

2.vieta- Podskočijs Eduards(Preiļu 1.psk.)       2.vieta- Veigure Mairita(Dravnieku psk. )

3.vieta- Rusiņš Elvijs(Preiļu 1.psk. )                 3.vieta- Beinaroviča Milana (Vārkavas vsk.)

1000m soļošana

1.vieta- Tumaševičs Rustams (Preiļu 2.vsk.)   1.vieta- Kirillova Sofja (Preiļu 1.psk.)

2.vieta- Bernsons Miks(Galēnu psk.)                2.vieta- Kursīte Varvara (Preiļu 2.vsk. )

3.vieta- Benislavskis Andris(Galēnu psk.)        3.vieta- Romančaka Oļesja(Preiļu 2.vsk.)

Tāllēkšana

1.vieta- Baikovs Nikita (Riebiņu vsk.)            1.vieta – Ivčenko Alija  (Preiļu 2.vsk.)

2.vieta-Valters Artūrs (Riebiņu vsk.)              2.vieta- Surgunte Liliāna( Vārkavas vsk.)

3.vieta- Brakovskis Ervīns(Vārkavas vsk.)     3.vieta- Beinaroviča Milana (Vārkavas vsk.)

Augstlēkšana

1.vieta- Poļakovs Anatolijs (Preiļu 1.psk.)      1.vieta – Polenca Anete (Preiļu 1.psk.)

2.vieta-Kožemjakins Daniils(Preiļu 2.vsk.)     2.vieta- Jenava Marta(Preiļu 1.psk.)

3.vieta- Grigorjevs Daniils(Preiļu 2.vsk.)        3.vieta- Šņepste Katrīna (Preiļu 1.psk.)

Pildbumbas grūšana( 1kg)

1.vieta- Klodāns Kristofers (Pelēču psk.)       1.vieta – Beča Marta (Sīļukalna psk.)

2.vieta-Kožemjakins Daniils(Preiļu 2.vsk.)     2.vieta- Trifanova Marija( Preiļu 2.vsk.)

3.vieta- Grigorjevs Daniils(Preiļu 2.vsk.)

„C” grupā (2004.-2005.g.dz.)

60m skrējiens

                        zēni                                                                 meitenes

1.vieta-Pūdžs Valters (Preiļu 1.psk.)               1.vieta- Indrikova Linda (Preiļu 1.psk.)

2.vieta-Smoļins Iļja(Riebiņu vsk.)                   2.vieta- Vansoviča Emīlija( Preiļu 1.psk.)

3.vieta- Mainulis Markuss(Pelēču psk.)          3.vieta- Dolgā Sofija (Preiļu 1.psk.)

60m barjerskrējiens

1.vieta- Vilcāns Ralfs (Vārkavas vsk.)             1.vieta- Lazdāne Marta (Preiļu 1.psk.)

2.vieta- Adamovičs Kārlis(Preiļu 1.psk.)          2.vieta- Lukjanova Zanda( )

3.vieta- Bečs Jānis( Sīļukalna psk. )                3.vieta- Saleniece Kristīne(Sīļukalna psk.)

1000m skrējiens

1.vieta- Pūdžs Valters (Preiļu 1.psk.)                1.vieta- Verza Sintija (Riebiņu vsk.)

2.vieta- Kurašovs Markuss(Preiļu 1.psk.)         2.vieta- Kostnikovska Viktorija( Vārkavas vsk.)

3.vieta- Šņepsts Gints( Preiļu 1.psk.)                3.vieta- Patrejeva Dana (Riebiņu vsk)

1000m soļošana

1.vieta- Ivanovs Deniss (Preiļu 2.vsk.)             1.vieta- Saleniece Kristīne(Sīļukalna psk.)

2.vieta- Dronovs Deniss(Preiļu 2.vsk.)             2.vieta- Ūsāne Elīna (Galēnu psk. )

3.vieta- Soma Elizabete(Vārkavas vsk.)

Tāllēkšana

1.vieta- Mainulis Markuss(Pelēču psk.)          1.vieta – Lazdāne Marta (Preiļu 1.psk.)

2.vieta- Pūdžs Valters (Preiļu 1.psk.)              2.vieta- Dolgā Sofija (Preiļu 1.psk.)

3.vieta- Smoļins Iļja(Riebiņu vsk.)                  3.vieta- Vansoviča Emīlija( Preiļu 1.psk.)

Augstlēkšana

1.vieta- Šteinbergs Marsels (Preiļu 1.psk.)      1.vieta – Gutmane Dinija  (Preiļu 1.psk.)

2.vieta-Sārna Dairis(Preiļu 1.psk. )                 2.vieta- Anspoka Annija(Preiļu 1.psk.)

3.vieta- Golubes Aivis(Riebiņu vsk,)              3.vieta- Bergmane Sprūdža Evija (Riebiņu vsk.)

(2kg)   Pildbumbas grūšana( 1kg)

1.vieta- Streilis Edvīns (Preiļu 1.psk.) 1.vieta – Stašulāne Justīne (Preiļu 1.psk.)

2.vieta-Pākste Patriks(Vārkavas vsk.) 2.vieta- Verza Sintija (Riebiņu vsk.)

3.vieta- Bečs Jānis ( )                                      3.vieta- Upeniece Evelīna(Riebiņu vsk.)