Kategorija:

4.jūlijā Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas 17 audzēkņi saņēma apliecības par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi sportā. Šogad sporta skolu pabeidza 11 futbola nodaļas un 6 vieglatlētikas nodaļas audzēkņi.

Pasākuma laikā absolventi, vecāki, treneri, novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis, 13.Saeimas deputāts Aldis Adamovičs sagatavoja un ieraka stadionā, kurā notiek renovācijas darbi, vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Lepojamies ar mūsu absolventiem, paldies viņu vecākiem par atbalstu un sapratni visu šo gadu garumā. Paldies sakām Preiļu novada pašvaldībai par atbalstu sportisko virsotņu sasniegšanā.