Kategorija:

Preiļu novada pašvaldība saņēmusi Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „BIOR” atzinumu par peldūdens kvalitāti Preiļu peldvietā (aktīvās atpūtas zonā), Daugavpils ielā 53, Preiļos.

Ūdens paraugi liecina, ka ūdens kvalitāte ir atbilstoša 2017. gada 28. novembra MK noteikumiem Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”, un no kvalitātes viedokļa iedzīvotāji peldvietā var peldēties droši.

Testēšanas pārskats (pdf)

Atpūšoties pludmalē, pašvaldība aicina ikvienu būt piesardzīgam, ievērot drošības noteikumus, kā arī nebūt pārgalvīgam. Īpaši aicinām vecākus pieskatīt bērnus.