Piektdienas rīts Preiļu novada J.Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, Preiļu 1.pamatskolā, Preiļu 2.vidusskolā, Pelēču un Salas pamatskolās sākās ar Olimpiskās dienas rīta vingrošanu, kur mūsu skolēni kuplināja vairāk kā 145 000 vingrotāju saimi 650 norises vietās. Olimpiskā diena sākās ar LOK karoga ienešanu un pacelšanu, kā arī ar Olimpiskās himnas atskaņošanu. Tālāk turpinājās sacensības stafetēs un dažādās fiziskās aktivitātēs. Šīgada Olimpiskās dienas tēma bija „Teniss vieno!”, kur skolēniem bija iespēja izpausties arī radošajos zīmējumu un eseju konkursos.

Paldies visām skolām, sporta skolotājiem par atsauksmi piedalīties Olimpiskajā dienā, visiem, kas aktīvi iesaistījās pasākuma organizēšanā uz vietām, skolēniem , kuri bija palīgi veiksmīgai Olimpiskās dienas norisei, dalībniekiem par kopā būšanas svētkiem šajā saulainajā septembra nogales dienā!

 

 

L.Valdonis – sporta pasākumu organizators.