Nometne “Skrienu, lecu, protu! ”mazajiem sportistiem

No 16.-20.augustam – programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolā tika organizēta bērnu un jauniešu dienas nometne “Skrienu, lecu, protu!”. Nometnē piedalījās 20 sporta skolas volejbola un vieglatlētikas nodaļu audzēkņi 9-12 gadu vecumā. Viens no mērķiem bija prasmju un kompetenču apguvē, socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā nepilnību novērošana kas radusies attālināta mācību procesa rezultātā.

Nometnē bērniem bija iespēja tuvāk iepazīties un iemācīties volejbolā, vieglatlētikas, futbolā, orientēšanas un fitnesa pamatelementus, izmēģināt ziepju vārīšanas procesu, uzzināja daudz interesanta par ugunsdzēsēju-glābēju ikdienas darbu, piedalīties launaga gatavošanas meistarklasē, apgūt pirmās palīdzības pamatus, nostartēt Bērnu vieglatlētikas festivālā, bet galvenais uzsvars tika likts uz bērnu vispārējās fizisko sagatavotību un komandas savstarpēju komunikāciju.

Nometnes vadītāji: Inta Rumaka, Mārīte Pokšāne