Kategorija:

2022.gada 8. septembrī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas zālē notika Viduslatgales pārnovadu fonda Mecenātu vakars, kurā tika pasniegtas stipendijas Preiļu novada mūzikas, mākslas un sporta skolu audzēkņiem.

13 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņi saņēma VAS “Latvijas Loto” finansētās stipendijas. 13 Preiļu Mūzikas un mākslas skolas, 1 Špoģu Mūzikas un mākslas skolas un 1 Aglonas bazilikas Kora skolas audzēknis saņēma ziedotāju stipendijas.

Ziedotāji bija 7 Preiļu un Līvānu novadu uzņēmumi, iedzīvotāji, kas piedalījās labdarības akcijā “Bumbu rallijs” un pircēji, kas ik dienas ziedo kastītēs “Preiļu Siers” veikalos un citviet, kur izvietotas fonda ziedojumu kastītes.

Stipendijas piešķir vienu reizi gadā, izvērtējot audzēkņu sasniegumus par iepriekšējo mācību gadu. Stipendijas apmērs ir 70,00 EUR.

Mecenātu vakarā piedalījās gan stipendiāti, gan vecāki un pedagogi, gan ziedotāji. Muzikālu priekšnesumu bija sarūpējuši skolas audzēkņi un absolventi-bijušie un esošie stipendiāti.

16.septembrī plkst. 16.00. stipendijas saņems 24 Līvānu Mūzikas un mākslas skolas un Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi.

Pateicoties ziedotājiem ir iespējams ik gadu atbalstīt ap 50 jaunos talantus.

Mecenātu vakarus finansiāli atbalsta Norvēģija, Lihtenšteina un Islande.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA