Kategorija:

6.decembrī plkst. 18.00 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolā notiks Vieglatlētikas nodaļas audzēkņu vecāku sapulce.

Dienas kārtība:

  1. Lektore Anita Kažemāka- “Pilnvērtīgs uzturs treniņu un sacensību periodā
  2. Vieglatlētikas nodaļas sasniegumi 2017.gadā un plāni 2018.gadam(vieglatlētikas treneri)
  3. Aktuālie jautājumi sporta skolā (direktors E.Vaivods)
  4. Informācija par Valsts Sporta medicīnas centra pārbaudi (direktora vietniece izglītības jomā Ž. Kufina)
  5. Dažādi jautājumi

 Ar cieņu

Vieglatlētikas  nodaļas treneri