Kategorija:

Konkursa uzvarētāji:

Zīmējuma konkursā:

1.grupa

1.vieta Evelīnai Zarānei

Pateicības: Veronikai Fiļipovai un Aleksandrai Šalkovskai

2.grupa

1.vieta Daniilam Danilovam

Pateicības: Annai Martinovai , Esterei Šņepstei un Lienei Mozulei

Video konkursā:

1.vieta Annai Molotkovai

Eseju konkursā:

1.vieta Aina Leikuce

Pateicība: Sofjai Kirillovai

 

Apbalvošana notiks 2.februārī plkst.19.00 KN pasākumā Preiļu sporta laureātā

Evelīna Zarāne

Daniils Danilovs

Veronika Filipova

Liene Mozule

Estere Šņepste