Kategorija:

Cienījamie vieglatlētikas nodaļas audzēkņu vecāki !
6.jūnijā plkst. 18.00 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolā notiks vieglatlētikas nodaļas audzēkņu vecāku sapulce.
Dienas kārtība:
1. Vieglatlētikas nodaļas sasniegumi 2023.gadā ziemas sezonā un plāni 2023.gada vasaras sezonai ( vieglatlētikas treneri)
2. Vecāku pārstāvja pārvēlēšana sporta skolas padomē
3. Par vardarbību pret izglītības procesa īstenošanā iesaistītajām personām
4. Aktuālie jautājumi sporta skolā (direktors E.Vaivods)
5. Dažādi jautājumi

Ar cieņu
Vieglatlētikas nodaļas treneri