Mācību stundu skaits nedēļā Vecāku līdzfinansējums mēnesī
          6 – 10 stundas                    1 euro
        11 – 15 stundas                    2 euro
        16 – 24 stundas                    3 euro