31.martā plkst. 18.00 Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolā tikšanās ar Anitu Kažemāku