Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas parlaments

Diāna Afanasjeva
Zaiga Kalvāne
Rihards Piļāns
Rasa Saulīte
Kristaps Upenieks
Kristiāna Valaine
Eva Vjakse

Ieva Poplavska

Raivis Žihars